Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán khi khách hàng mua hàng tại Cty Trung Âu

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA ONLINE:

Quý khách vui lòng chuyển tiền đến tài khoản shop trước khi mua, ghi rõ nội dung chuyển khoản để shop nắm thông tin chuyển hàng: 

"  Tên người nhận - số điện thoại - nơi chuyển đến -  địa chỉ chính xác hoặc nhà xe gần nhất "

SỐ TÀI KHOẢN:

 �  Chủ tài khoản  : NGUYỄN MINH HAI
ACB: 688881318
 Chi nhánh Thành Phố Nam Định
VIETCOMBANK: 0551000286318
 Chi nhánh Thành Phố Móng Cái
AGRIBANK: 8090205233614
 Chi nhánh Thành Phố Móng Cái